Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2018

Agnya
Agnya
8980 557f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaramoneska ramoneska
Agnya
2105 c246 500
"Sometimes, when you're too close
to someone, it's hard to see who they really are." Kirsten Miller
Reposted fromPoranny Poranny
Agnya
2818 6b94 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Agnya
Piekło jest puste, a wszystkie demony są tutaj.
— WILLIAM SHAKESPEARE - Burza
Reposted fromlovvie lovvie viazupson zupson
Agnya
Przyzwyczajasz się do człowieka, a on co? Wysiada na następnym przystanku.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viazupson zupson
Agnya
0486 aec9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaLukasYork LukasYork
Agnya
Agnya
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viasilkydreams silkydreams
9202 8d39 500
Reposted fromecto ecto viasilkydreams silkydreams
Agnya
9311 e92c 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
Agnya
Agnya
9643 b033
Reposted fromnoone97 noone97 vialaparisienne laparisienne

July 04 2018

Agnya
9629 7b1f
Agnya
Agnya
6248 f27e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaKawaiiNamida KawaiiNamida
Agnya

paradoksalne, to przez te przyjemne wspomnienia cierpimy najbardziej.


Agnya
Agnya
2951 3ebd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Agnya
2581 3b0d 500
Reposted frompanikea panikea viazupson zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...