Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2017

Agnya
6354 12ea 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Agnya
6355 df4d
Reposted fromcalifornia-love california-love

August 19 2017

Agnya
4792 6789 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutline outline
Agnya
8450 d9f5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutline outline
Agnya
9190 ddd7 500
Reposted frombluuu bluuu viaoutline outline
Agnya
4065 734f
Reposted fromagridoce agridoce viaoutline outline
Agnya
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viawiecznosci wiecznosci
Agnya
6674 fdf2
Reposted fromkarahippie karahippie viakaotik kaotik
Agnya
5856 c498
Reposted fromkarahippie karahippie
Agnya
6417 4d5c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

August 12 2017

Agnya
4932 698a
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

August 11 2017

Agnya
3028 0a6e
Reposted fromoutline outline
Agnya
0983 33f7 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

August 03 2017

Agnya
Agnya
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutline outline

August 02 2017

Agnya
0079 5ecd 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

August 01 2017

Agnya
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

July 31 2017

Agnya
4819 25c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadailylife dailylife

July 29 2017

Agnya
4375 b587
Reposted fromfitvet fitvet viakeepfit keepfit
Agnya
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl