Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

Agnya
5436 087c
Reposted fromcalifornia-love california-love
Agnya
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viachangecolour changecolour
Agnya
8249 36ca
Reposted fromcalifornia-love california-love
Agnya
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viachangecolour changecolour
Agnya
2889 a579
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Agnya
Reposted frombluuu bluuu viachangecolour changecolour
Agnya
0669 f754 500
Reposted fromwherethefuckisnarnia wherethefuckisnarnia viaCut Cut
Agnya
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko- "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die viaCut Cut

March 25 2017

Agnya
4167 cdde
Reposted fromcalifornia-love california-love

March 23 2017

6029 6840 500
Reposted fromimblazin imblazin viakarambol karambol
Agnya
1510 f821 500
Reposted fromsunlight sunlight viakarambol karambol
Agnya
1666 fb2f 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8635 5baf 500
Agnya
3950 cf1b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaEmilieBronte EmilieBronte
Agnya
Agnya
7237 2320
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit
Agnya
0080 6de1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Agnya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl