Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

Agnya
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viadailylife dailylife
Agnya

October 15 2017

Agnya
2816 9997
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianowornever nowornever
Agnya
Agnya
1407 01eb 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viachangecolour changecolour
Agnya
6111 dd63 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
Agnya
5354 bd70 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLukasYork LukasYork
8169 e3b3 500
Agnya
Agnya
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaCut Cut
Agnya
Ciągle wymagałem od ludzi przypominania mi, że nie jestem bezwartościowy i zasługuję na ich uwagę. Im bliżsi mi byli, tym częściej to robiłem. A to jest coś, co zabija relacje. Nawet te najlepsze. Bo pokazując, że nie znasz własnej wartości, tracisz ją w oczach innych.
— Przemyślenia Trzeźwego Człowieka
Reposted fromstormymind stormymind viawiecznosci wiecznosci
Agnya
1310 25d3 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

October 09 2017

Agnya
2522 193c 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
Agnya
2486 27ed 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

October 08 2017

Agnya
6511 3e21 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

September 30 2017

Agnya
Agnya
0701 5eea 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
Agnya
3450 2430 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
Agnya
7222 ab05
Reposted fromkarahippie karahippie viailovefood ilovefood
Agnya
9069 aa31 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via18 18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl