Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

Agnya
Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć, jakie było pytanie.
— C.J. Tudor - "Kredziarz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
Agnya
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
Agnya
8453 4f26
Reposted fromEtnigos Etnigos viaamphetaminelogic amphetaminelogic

May 20 2018

4737 3604 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianezavisan nezavisan
Agnya
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Agnya
Agnya
Ukryję się gdzieś. Przeczekam. Podobno największe dramaty i burze trzeba przeczekać. Nic nie da gaszenie pożaru, jeżeli ogień spalił już połowę serca. Na próżno podlewanie kwiatów, jeśli zwiędły. Nic nie cofnie bólu, skoro już ręką dotknięty. Nic nie usunie blizny po papierosach. Nie zagoi smutnych ust.
— Kaja Kowalewska - "Pomajaczone"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaramoneska ramoneska
Agnya
8056 6e6e
Agnya
Na jakiś czas straciłem wątek. Straciłem też wątki poboczne, scenariusz, ścieżkę dźwiękową, przerwę, torbę z prażoną kukurydzą i napisy końcowe.
— Nick Hornby - Wierność w stereo
Agnya
8949 fb82 500
Nie radzę sobie z samotnością.
Reposted fromnoone97 noone97 viazupson zupson
Agnya
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viazupson zupson
Agnya

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

— "Look Beautifully"
Reposted fromnatelle natelle viaCut Cut
Agnya

May 19 2018

Agnya
3802 c93a 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viablackheartgirl blackheartgirl
Agnya
3061 5034 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viamyfuckingreality myfuckingreality

May 18 2018

Agnya
9318 12a0 500
Reposted fromsensuoussirens sensuoussirens viaolivierk olivierk
Agnya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl