Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

Agnya
Agnya
0099 94ae
Reposted fromretro-girl retro-girl
Agnya
5135 ea90
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Agnya
6603 70aa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
Agnya
(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
Agnya
8029 f8b8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 22 2017

Agnya
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viachangecolour changecolour
Agnya
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaCut Cut
Agnya
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted from61sekund 61sekund viawiecznosci wiecznosci
Agnya
3607 6824 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachangecolour changecolour
Agnya
1938 af56
Reposted fromcalifornia-love california-love
Agnya
A potem zakochałem się. Wiesz jak to jest. Ktoś ci coś powie, ty odpowiadasz i nawet nie zdajesz sobie sprawy kiedy zaczynasz chcieć żeby ta rozmowa trwała całe życie.Patrzysz na kogoś,uśmiechasz się, szczęśliwy jesteś, no wiesz, po prostu. Oddajesz komuś całe serce, kochasz kogoś,myślisz sobie “kurwa to coś na zawsze”.Uświadamiasz sobie z czasem, że to może być ten jedyny człowiek.Spędzacie razem każdą chwilę. Wymieniacie się zdaniami, uśmiechami i sercami. Planujesz przyszłość,samochód, dom,imiona dla dzieci. A później co? Pijesz.
Reposted fromorchis orchis viaschokoladehimmel schokoladehimmel
Agnya
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viaCut Cut
Agnya
3585 3367
Reposted fromcalifornia-love california-love
Agnya
1797 da49
Reposted fromcalifornia-love california-love
1122 a200 500
Reposted fromamatore amatore viaschokoladehimmel schokoladehimmel
Agnya
Agnya
7863 0331
Reposted fromcalifornia-love california-love
Agnya
Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się na próbę...
— Jan Paweł II ♥
Reposted fromolass olass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl